R18 là loại bếp bán khí hóa củi ngang.

 

R18 được thiết kế với 2 cách lắp khay củi cho các loiaj nhiên liệu khác nhau:

 

1- Khay củi ngang: dùng cho các loại củi to và dài. 

 

C16, C22 là bếp khí hóa được phát triển từ bếp T16, dựa trên nhu cầu đun nấu bằng lõi ngô của bà con người dân tộc Thái tại Sơn La, C16, C22 được bố trí thêm cửa tiếp nhiên liệu giúp việc tiếp thêm lõi ngô vào bếp được thuận tiện, dễ dàng.