Các sản phảm Bếp Thế Hệ Xanh được phát triển dựa trên nền tảng của công nghệ Micro-Gasification.

Ngoài việc tham vấn các chuyên gia trong nước và quốc tế, Thế Hệ Xanh cũng thường xuyên lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, góp ý của người tiêu dùng để liên tục cải tiến, phát triển sản phẩm ngày càng hiệu quả, tiện dụng hơn, phù hợp với nguyền nhiên liệu sẵn có tại các địa phương.

Các công nghệ do Thế Hệ Xanh phát triển hiện đã nhận được hai Bằng Bảo hộ Độc quyền Giải pháp Hữu ích, do Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cấp.